Manipulacija zglobova je precizno lokalizovan, pojedinačni, brz i odlučan pokret male amplitude u posebnom položaju.

X
Pozovite Nas!