MODERNA MEDICINSKA AKUPUNKTURA je terapeutski model, gde se tanke igle koriste u terapiji. Kada se stimulišu određeni delovi tela sa tankim iglama, aktivira se aferentni nervni sistem koji vodi do različitih delova centralnog nervnog sistema.

Najčešće se koristi u lečenju mišićno-skeletnog sistema, uključujući i miofascijalne bolove. U terapiji koristimo aparat koji se priključi na igle, pomoću kojeg se šalju električni impulsi kroz i duž bolnog mesta, i na na taj način se smanjuje bol. 

X
Pozovite Nas!