Išijas

Išijas je vrsta neuralgije. Radi se o bolovima koji nastaju zbog pritiska na ishijadični (išijadični) nerv na mestu na kom on izlazi iz kičmene moždine. Bol se širi najčešće duž jedne noge, to ukazuje na iritaciju/kompresiju nervnih korenova. Najčešći uzroci išijasa: Diskus hernija: Ponekad se naziva puknuti disk, prolaps diskusa, probijajući diskus, napregnuti diskus… Degenerativna bolest […]

Šta su to OSTEOFITI?

Kako u svakodnevnom radu sa pacijentima spominjem izraz “OSTEOFITI”, zbog vrlo česte pojave istih, pokušaću da na primeru vratnih pršljenova približim i pojasnim  šta su to osteofiti zapravo i zbog čega nastaju. Cervikalni osteofiti su koštane izrasline/izdanci koji mogu da nastanu na bilo kom od sedam vratnih pršljenova. Koštani izdanci se mogu pojaviti na bilo […]

Plantarni Fascitis

Šta je to Plantarni Fascitis? Plantarni fascitis predstavlja zapaljenje plantarne fascije, koje je veoma bolno stanje uzrokovano upalom pripoja tabanske (plantarne) fascije. Plantarna fascija je vlaknasta aponeuroza koja se sa jedne strane pripaja na unutrašnjoj strani petne kosti (calcaneus), a sa druge strane na poprečnim ligamentima metatarzalnih kostiju i na tetivama pregibača (fleksora) prstiju stopala. Funkcija […]

Diskus Hernija

Diskus hernija predstavlja degenerativnu bolest međupršljenskog diska kičmenog stuba koja nastaje kao posledica protuzije ili pak prolapsa (hernijacije) i prodora želatinoznog jezgra međupršljenskog diska u međupršljenske otvore (lat.foramina intervertebrales) gde vrši pritisak na korenove spinalnih živaca, a ponekad i centralno u spinalni kanal i prostor u kome se nalaze kičmena moždina i kauda ekvina, koje […]

Građa međupršljenskog diskusa/Učimo Anatomiju

Zbog degenerativnih promena međupršljenskog diskusa, koje su danas veoma česte, neophodno je detaljno se upoznati sa građom i osobinama ove fibrozne strukture. Međupršljenski disk predstavlja poseban oblik zglobne fibrozne hrskavice koja se nalazi između tela susednih pršljenova u kičmenom stubu. Zapravno glavna uloga međupršljenskog diska jeste da spreči mehanička oštećenja koštanih i nervnih struktura kičmenog […]

BOL U LEĐIMA (LUMBALNI SINDROM)

BOL U LEĐIMA (LUMBALNI SINDROM) Definicija Lumbalni sindrom podrazumeva tegobe u vidu bolova uz poremećaj funkcije lumbosakralnog dela kičmenog stuba i zaštitnu mišićnu reakciju na bol (spazam), a često i simptome lumbalne kompresivne radikulopatije. Etiologija Suštinski razlozi nastanka lumbalnog bola su mišićna slabost usled inaktivnosti, što najčešće ima za posledicu loše držanje tela i lošu […]

X
Pozovite Nas!