Iliotibijalni Sindrom

Iliotibijalni trakt je mišićno – tetivna struktura koja se pruža duž spoljašnje strane noge, od karlice (tačnije ilijačne kosti) do golenjače (kost potkolenice, lat. tibia).  Pomeranjem noge, traktus prelazi preko spoljašnje koštane kvržice tj. kondila na dnu butne kosti (Halpern i Tucker, 2008). Iliotibijalni trakt se pruža celom dužinom spoljašnje strane natkolenice.  Duž iliotibijalnog trakta […]

Golferski Lakat (Medijalni Epikondilitis)

Šta je Golferski Lakat? Golferski lakat (Medijalni Epikondilitis) je stanje kod kog dolazi do iritacije i upale tetiva mišića fleksora šake (odgovornih za savijanje šake u ručnom zglobu) i pronatora podlaktice (mišići koji vrše unutrašnju rotaciju podlaktice). Ovaj sindrom se manifestuje pojavom osetljivosti i bola sa unutrašnje strane lakta. Najčešće se pojavljuje kod radnika koji […]

Plantarni Fascitis

Šta je to Plantarni Fascitis? Plantarni fascitis predstavlja zapaljenje plantarne fascije, koje je veoma bolno stanje uzrokovano upalom pripoja tabanske (plantarne) fascije. Plantarna fascija je vlaknasta aponeuroza koja se sa jedne strane pripaja na unutrašnjoj strani petne kosti (calcaneus), a sa druge strane na poprečnim ligamentima metatarzalnih kostiju i na tetivama pregibača (fleksora) prstiju stopala. Funkcija […]

Teniski lakat (Lateralni epikondilitis)

Teniski lakat ili lateralni epikondilitis je jedan od najčešćih sindroma prenaprezanja. Teniski lakat predstavlja upalu pripoja mišića opružača (ekstenzora) šake na spoljnom epikondilu humerusa (spoljnoj strani nadlaktice). Donji deo nadlakatne kosti ima koštane izbočine (epikondile) sa spoljašnje i sa unutrašnje strane lakta, sa kojih polaze tetive mišića podlaktice koji savijaju prste i ručni zglob (fleksori), […]

X
Pozovite Nas!