Iliotibijalni Sindrom

Iliotibijalni trakt je mišićno – tetivna struktura koja se pruža duž spoljašnje strane noge, od karlice (tačnije ilijačne kosti) do golenjače (kost potkolenice, lat. tibia).  Pomeranjem noge, traktus prelazi preko spoljašnje koštane kvržice tj. kondila na dnu butne kosti (Halpern i Tucker, 2008). Iliotibijalni trakt se pruža celom dužinom spoljašnje strane natkolenice.  Duž iliotibijalnog trakta […]

Plantarni Fascitis

Šta je to Plantarni Fascitis? Plantarni fascitis predstavlja zapaljenje plantarne fascije, koje je veoma bolno stanje uzrokovano upalom pripoja tabanske (plantarne) fascije. Plantarna fascija je vlaknasta aponeuroza koja se sa jedne strane pripaja na unutrašnjoj strani petne kosti (calcaneus), a sa druge strane na poprečnim ligamentima metatarzalnih kostiju i na tetivama pregibača (fleksora) prstiju stopala. Funkcija […]

PREVENTIVNE MERE NASTANKA LUMBALNE DISKUS HERNIJE

Postoji pregršt preventivnih mera kojih bi se trebalo pridržavati i na koje bi trebalo obratiti pažnju u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti kako do diskus hernije ne bi došlo. To se postiže ispravnim ponašanjem i poznavanjem faktora rizika. – Prve preventivne mere bi trebalo uvesti još od ranog detinjstva. U školi se pozitivno utiče propagiranjem vežbanja […]

Šta je to mišićnoskeletni bol i miofascijalni bolni sindrom?

Miofascijalni sindrom, dubok, tup i stalan bol u mišiću, karakterišu mišićne trigger tačke, stvrdnuti delovi mišića koji stvaraju bol. Ove tačke se mogu lako napipati preko kože. Hronični mišićnoskeletni bol obuhvata mnoga stanja uključujući povrede, fibromijalgiju, miofascjalni bolni sindrom, tenzione glavobolje, bol u leđima i dr. Miofascijalni bol je veoma čest bolni sindrom. Bol karakteriše: […]

TENS (Transkutana Električna Nervna Stimulacija)

TENS (Transkutana Električna Nervna Stimulacija) je metoda lečenja bola električnim draženjem senzitivnih nervnih završetaka u koži. TENS se zasniva na činjenici da informacija o bolu do mozga stiže sporije, nego informacija o dodiru. Stimulišući čulo dodira ponavljanim, bezbolnim i bezbednim električnim impulsima, TENS suštinski “bombarduje” mozak informacijama o dodiru, toliko da on više ne može […]

X
Pozovite Nas!