Golferski Lakat (Medijalni Epikondilitis)

Šta je Golferski Lakat?

Golferski lakat (Medijalni Epikondilitis) je stanje kod kog dolazi do iritacije i upale tetiva mišića fleksora šake (odgovornih za savijanje šake u ručnom zglobu) i pronatora podlaktice (mišići koji vrše unutrašnju rotaciju podlaktice). Ovaj sindrom se manifestuje pojavom osetljivosti i bola sa unutrašnje strane lakta. Najčešće se pojavljuje kod radnika koji rade sa ručnim alatima, i golfera, otuda i naziv golferski lakat, ali može se javiti i kod ostalih kao posledica preteranog korišćenja ručnog zgloba ili izvođenja neke radnje u neprirodnom položaju, što je danas sve češće zbog rada za kompjuterom i svakodnevnim korišćenjem miša.

Gde se javlja bol?

Bol se javlja u području medijalnog epikondila (sa unutrašnje strane lakta). Epikondili su koštana izbočenja na unutrašnjoj i spoljašnjoj strani donjeg kraja nadlakatne kosti (Humerusa); na unutrašnjoj strani nalazi se medijalni epikondil, a na spoljašnjoj lateralni. Medijalni epikondil je mesto za koje se pripajaju tetive mišića podlaktice (fleksora i pronatora). Ovi mišići se aktiviraju prilikom savijanja i stiska šake, kao i unutrašnje rotacije podlaktice. Tetive su čvrsta i elastična tkiva kojima se mišići vezuju za kosti, a građene su od kolagenih vlakana.

Kako dolazi do nastanka Golferskog Lakta?

Medijalni epikondilitis spada u grupu sindroma prenaprezanja. Sindrom prenaprezanja nastaje kao posledica ponavljanih aktivnosti rukom, prilikom kojih se ili savija šaka i prsti ili se podlaktica okreće prema unutra ili ako se vrši kombinacija tih pokreta. Razvija se kada su mišići podlaktice i njihove tetive preopterećene za vreme rada ili sporta, odnosno kada nemaju dovoljno vremena da se obnove pre sledećeg opterećenja. Tetive se postepeno troše i propadaju, i  dolazi do njihove upale. Postaju krute i neelastične. Iritacija i upala tetiva uzrokuje pojavu nelagodnosti i bola sa unutrašnje strane lakta. Sve aktivnosti koje uključuju učestale pokrete savijanja ili stiska šake ili unutrašnje rotacije podlaktice, predstavljaju rizik za razvoj golferskog lakta.

Kako prepoznati Golferski Lakat?

Glavni simptomi su pojava osjetljivosti i bola sa unutrašnje strane lakta. Bol se može širiti i niz podlakticu. Može da se pojavi trigger tačka u preopterećenom mišiću, koja šalje bol bliže donjem pripoju istog mišića, često zato boli tetiva u blizini ručnog zgloba. Bol je obično izraženiji prilikom savijanja šake, unutarnje rotacije podlaktice ili prilikom stiska šake. U uznapredovalim slučajevima može doći i do slabljenja stiska šake. Simptomi nastaju postepeno i u početku su blažeg intenziteta, ali učestalim ponavljanjem pokreta pojačavaju se do veoma intenzivnog bola koji onemogućuje izvođenje pojedinih aktivnosti.

Kako tretirati Golferski Lakat?

Za početak fizioterapeutskim pregledom i specijalizovanim testiranjima potvrđujemo da se radi o medijalnom epikondilitisu. Zatim na osnovu prisutnih simptoma donosimo odluku o najboljoj kombinaciji fizikalnih agenasa i savremenih manuelnih metoda i tehnika. Obično se radi kombinacija elektroterapije (TENS – Transkutana Elektro Nervna Stimulacija, IFS – Interferentne Struje), lasera, ultrazvuka, po potrebi magnetoterapije sa Dry Needling tehnikom odnosno Suvom Punkcijom kojom rešavamo trigger tačke i oslobađamo bola i spazma, uz mobilizaciju samog zgloba lakta i ručja, kao i mekih tkiva (mišića i fascije). Terapiju završavamo primenom Kinesiotaping-a, primenom specijalizovanih traka, koje će dati podršku preopterećenim i bolnim mišićima, osloboditi prostor i omogućiti pravilno kretanje mišića, tetiva i njihove ovojnice (fascije), a samim tim smanjiti upalu. Blaga istezanja fleksora će takođe doprineti oporavku.

X
Pozovite Nas!