PREVENTIVNE MERE NASTANKA LUMBALNE DISKUS HERNIJE

Postoji pregršt preventivnih mera kojih bi se trebalo pridržavati i na koje bi trebalo obratiti pažnju u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti kako do diskus hernije ne bi došlo. To se postiže ispravnim ponašanjem i poznavanjem faktora rizika.

Prve preventivne mere bi trebalo uvesti još od ranog detinjstva. U školi se pozitivno utiče propagiranjem vežbanja i zdravog načina života od strane nastavnika ili profesora fizičkog vaspitanja
Redovna umerena fizička aktivnost svako doprinosi očuvanju posture tela
Zauzimanje zaštitnih položaja pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti je veoma bitna karika u preventivnom delovanju
Jačanje i optimalno rastezanje mišićnih grupa koje su najbitnije za pravilan posturalni status
Hodanje se preporučuje kao jednostavno i opšteprimenljivo sredstvo prevencije
Održavanje pravilnog položaja pri sedenju, hodanju, ležanju
Adekvatna obuća sa izdignutom petom do 2cm
Održavanje optimalne telesne težine, i to odgovarajućeg odnosa mišićna masa – masno tkivo
Kod osoba koje se bave “sedećim” statičnim poslovima posebno obratiti pažnju na pravilno držanje tela, kao i na pravljenje aktivnih pauza
Edukacija šire populacije

Ono što posebno, još jednom, treba naglasiti jeste zauzimanje zaštitnih položaja pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti. To su položaji i pokreti kojima telo štitimo od neželjenih dejstava datih sila, tj. preventivno delujemo i čuvamo kičmeni stub, kao i druge strukture lokomotornog aparata. U skladu sa tim, na slikama koje slede prikazani su neki zaštitni položaji u situacijama u kojima se svi manje – više skoro svakodnevno nalazimo. Iako neke situacije deluju na prvi pogled banalne, treba imati u vidu da upravo aktivnosti koje po malo oštećuju naše zdravlje i jesu najopasnije, jer tako svakodnevno ponavljane mikrotraume dovode vrlo verovatno do makrotraume, tj. konačne primetne, veoma bolne povrede.

Na slici su prikazani pravilni zaštitni položaji i nepravlni položaji
koje osoba zauzima tokom svakodnevnih aktivnosti.

 

X
Pozovite Nas!