Diskus Hernija

Diskus hernija predstavlja degenerativnu bolest međupršljenskog diska kičmenog stuba koja nastaje kao posledica protuzije ili pak prolapsa (hernijacije) i prodora želatinoznog jezgra međupršljenskog diska u međupršljenske otvore (lat.foramina intervertebrales) gde vrši pritisak na korenove spinalnih živaca, a ponekad i centralno u spinalni kanal i prostor u kome se nalaze kičmena moždina i kauda ekvina, koje […]

Građa međupršljenskog diskusa/Učimo Anatomiju

Zbog degenerativnih promena međupršljenskog diskusa, koje su danas veoma česte, neophodno je detaljno se upoznati sa građom i osobinama ove fibrozne strukture. Međupršljenski disk predstavlja poseban oblik zglobne fibrozne hrskavice koja se nalazi između tela susednih pršljenova u kičmenom stubu. Zapravno glavna uloga međupršljenskog diska jeste da spreči mehanička oštećenja koštanih i nervnih struktura kičmenog […]

X
Pozovite Nas!