Teniski lakat (Lateralni epikondilitis)

Teniski lakat ili lateralni epikondilitis je jedan od najčešćih sindroma prenaprezanja. Teniski lakat predstavlja upalu pripoja mišića opružača (ekstenzora) šake na spoljnom epikondilu humerusa (spoljnoj strani nadlaktice). Donji deo nadlakatne kosti ima koštane izbočine (epikondile) sa spoljašnje i sa unutrašnje strane lakta, sa kojih polaze tetive mišića podlaktice koji savijaju prste i ručni zglob (fleksori), […]

X
Pozovite Nas!