Iliotibijalni Sindrom

Iliotibijalni trakt je mišićno – tetivna struktura koja se pruža duž spoljašnje strane noge, od karlice (tačnije ilijačne kosti) do golenjače (kost potkolenice, lat. tibia).  Pomeranjem noge, traktus prelazi preko spoljašnje koštane kvržice tj. kondila na dnu butne kosti (Halpern i Tucker, 2008). Iliotibijalni trakt se pruža celom dužinom spoljašnje strane natkolenice.  Duž iliotibijalnog trakta […]

Teniski lakat (Lateralni epikondilitis)

Teniski lakat ili lateralni epikondilitis je jedan od najčešćih sindroma prenaprezanja. Teniski lakat predstavlja upalu pripoja mišića opružača (ekstenzora) šake na spoljnom epikondilu humerusa (spoljnoj strani nadlaktice). Donji deo nadlakatne kosti ima koštane izbočine (epikondile) sa spoljašnje i sa unutrašnje strane lakta, sa kojih polaze tetive mišića podlaktice koji savijaju prste i ručni zglob (fleksori), […]

X
Pozovite Nas!