[dt_fancy_title title=”Fizikalna Terapija” title_size=”h3″ title_color=”accent”]

Fizikalna Terapija

Fizikalna Terapija

Po definiciji predstavlja upotrebu fizičkih / fizikalnih agenasa u svrhu lečenja. Fizikalna terapija koristi svetlost, toplotu, elektricitet, vodu i druga razna mehanička sredstva koja mogu koristiti da se povrate aktivnosti povređenog dela tela.

[dt_fancy_title title=”Manuelna Terapija” title_size=”h3″ title_color=”accent”]

Manuelna Terapija

Manuelna Terapija

je definisana kao primena različitih specifičnih tehnika i veština, koji se koriste za uspostavljanje poremećene funkcije zglobova  u cilju smanjenja bola, povećanja obima pokreta, olakšavanja izvođenja pokreta, smanjenja ili eliminisanja zapaljenjskih promena na mekim strukturama.

[dt_fancy_title title=”Kineziterpaija” title_size=”h3″ title_color=”accent”]

Kineziterapija

Kineziterapija

(grč. kinezis = kretanje, terapeia = lečenje) predstavlja oblast fizikalne terapije koja izučava primenu pokreta u svrhu lečenja povređenih i obolelih. Kineziterapija se bazira na kineziologiji, nauci o pokretima čovečijeg tela. Kineziterapija deluje praktično na sve sisteme i organe ljudskog organizma.

X
Pozovite Nas!