To je grana medicine čiji je cilj puno uspostavljanje snage i funkcije obolelih i povređenih tkiva i organa i pomoć rekonvalescentima pri postizanju potpunog oporavka.

Po definiciji predstavlja upotrebu fizičkih / fizikalnih agenasa u svrhu lečenja. Fizikalna terapija koristi svetlost, toplotu, elektricitet, vodu i druga razna mehanička sredstva koja mogu koristiti da se povrate aktivnosti povređenog dela tela.

Na pravi način upotrebljeni i odgovarajuće dozirani fizikalni agensi mogu ispoljiti veoma snažno regenerativno, analgetsko (protiv bola), antiinflamatorno (protiv upale) dejstvo, i time omogućiti pokret bez bola.
Ona je nezaobilazna i nezamenjiva u lečenju i rehabilitaciji osoba sa oštećenjem lokomotornog aparata, bilo da se sprovodi odmah nakon povrede ili nekog bolnog stanja, kao način lečenja, bilo da se primenjuje kao rehabilitacijski postupak nakon imobilizacije usled preloma, ili hirurškog lečenja. Neretko je potrebno sprovoditi fizikalnu terapiju u periodu dok se čeka operativni zahvat da bi se sprečio nastanak kontrakture zgloba ili atrofije mišića. Na taj način kvalitetna fizikalna terapija stvara bolju predispoziciju za dobar ishod operativnog lečenja.

LASER (Light Amplification by Stimulated Emission) što u prevodu znači pojačanje svetlosti pomoću pobuđene emisije zračenja. Jako je važan u rehabilitaciji, jer značajno smanjuje vreme oporavka, ima veliki efekat na smanjenje bola, ne zagreva tkiva, pa se možekoristiti u akutnoj fazi i kod upalnih stanja, ima pozitivan uticaj na regeneraciju kosti, regeneraciju perifernih nerava, mišićnih vlakana i kože.

Laser ima biostimulativno (regeneriše – obnavlja tkiva), analgetsko (dejstvo protiv bola) i antiinflamatorno i antiedematozno dejstvo (protiv upale i otoka).

Indikacije: artroze, reumatoidni artritis, periartritis, radikulopatije, burzitis, epikondilitis, povrede ligamenata, tetiva i mišića, prelomi kostiju, sportske povrede, sindrom karpalnog tunela, cervikalni i lumbalni sindrom, neuralgije, fibromialgije…

Kontraindikacije: febrilna stanja, krvarenje, maligne bolesti, trudnoća…

Ultrazvuk deluje na tkiva na više načina:

– mehanički, tako što izaziva mehaničko oscilovanje tkiva. Pomeranje tkiva koje pri tome nastaje je ravnomerno, u malim intervalima, pa se naziva i ultrazvučna masaža;

– termički, tako što apsorpcija ultrazvuka izaziva povišenje temperature u tkivima, a zagrevanje tkiva dovodi do ubrzanja oksido-reduktivnih procesa;

– neurorefleksno, tako što se delovanjem na refleksne zone postiže regulacija funkcije vegetativnog nervnog sistema;

– fizičko-hemijski, što je posledica prethodno navedenih delovanja (sekundarno dejstvo).

Kao posledica kombinacije svih pomenutih dejstava ultrazvuka, nastaju pozitivni terapijski efekti kao što su:

 • smanjenje bola i zapaljenja,
 • smanjenje spazama,
 • poboljšanje krvotoka i limfotoka,
 • poboljšanje resorpcije patoloških produkata u tkivima,
 • omekšavanje ožiljaka.

Indikacije za primenu ultrazvuka:

 • bolna stanja (mijalgije, neuralgije)
 • stanja posle povreda, kontrakture zglobova
 • povrede tetiva i ligamenata
 • miofascijalni sindrom
 • tendovaginitis i entezitis (upala tetiva i njihovih ovojnica), burzitis (upala sluznih vrećica oko zglobova), periartritis ramena i drugih zglobova
 • petni trn
 • cervikalni i lumbalni sindrom
 • reumatoidni artritis
 • ankilozirajući spondilitis (Mb. Bechterev)
 • ožiljci

Kontraindikacije za primenu ultrazvuka :

 • osteoporoza
 • trudnoća
 • proširene vene, tromboflebitis, tromboza
 • maligni tumori i prekancerozna stanja
 • akutne i hronične infekcije
 • krvarenje i sklonost ka krvarenju
 • arterijska oboljenja
 • pejsmejker
 • spina bifida, multipla skleroza
 • laminektomija

Magnetoterapija ima vazodilatatorno (širi krvne sudove), antiinflamatorno i antiedematozno (protiv upale i otoka), analgetsko (protiv bola) i spazmolitično (reguliše spazam) dejstvo. Poboljšava trofiku i regenerativnu sposobnost tkiva (zarastanje rana, preloma kostiju, povreda).

Pogodnost primene magneta je što deluje na ceo segment koji se nalazi u njegovom polju bez obzira na prepreke kakve su odeća ili imobilizacija (gips) kod preloma kostiju i nekih povreda.

Magnet ima sposobnost da privlači kiseonik što je od velikog značaja za lečenje. Naime, pod uticajem magneta kiseonik se iz zdravog tkiva kretanjem čestica iz regije veće koncentracije prenosi u regiju manje koncentracije i koncentriše u tkivu koje je izloženo delovanju magnetnog polja. Tkivu koje je tretirano magnetnim poljem omogućeno je normalizovanje metabolizma kiseonika, olakšan unos hranljivih materija i ubrzana eliminacija štetnih materija, čime su ispunjeni osnovni uslovi za njegovo ozdravljenje.

Indikacije: povrede zglobova, ligamenata, mišića i tetiva, osteoporoza (magnetno polje stimuliše osteogenezu tj formiranje „nove kosti“ kod osteporoze), neuritisi i polineuropatije (podstiče regeneraciju perifernih nerava), reumatska oboljenja (izuzetno dobre rezultate daje kod lumbalnog i cervikalnog bola, tj problema duž celog kičmenog stuba, kao i kod zapaljenksog reumatizma), radikulopatije, prelomi kostiju (stimuliše stvaranje kalusa), pseudoartroze, trofičke lezije zbog poremećaja arterijske i venske cirkulacije (varikozni ulkusi- Ulcus cruris) itd.

Kontraindikacije: srčani pejsmejker, krvarenja i sklonost ka krvarenju, metalni implantati, trudnoća, itd.

Elektroterapija je korišćenje električne energije u svrhu lečenja.

X
Pozovite Nas!