Elektroterapija je korišćenje električne energije u svrhu lečenja.

X
Pozovite Nas!