Dijadinamične struje su niskofrekventne, jednosmerne struje isprekidanog toka. Ove struje se primenjuju u vidu pet modulacija. pri čemu svaka modulacija ima određeni terapijski efekat.

Terapijski efekat je višestruk: analgetsko dejstvo (protiv bola), spazmolitično ( smanjuje “grč” mišića), vazodilatatorno (normalizuje poremećenu cirkulaciju), antiinflamatorno (protiv upalno dejstvo).

Primenjuju se kod:

  • Degenerativnog reumatizma (cervikalni i lumbalni sindrom, artroza perifernih zglobova)
  • Vanzglobnog reumatizma (fibromijalgija, periartritis ramena i kuka, entezopatije)
  • Zapaljenski reumatizam (reumatoidni artritis, Mb. Bechterew…)
  • Sportske povrede (distenzije/distorzije zglobova, kontuzije ili rupture mišića)
  • Prelomi kostiju, Mb.Sudeck, neuralgije (npr. trigeminusa, radikulopatije)
X
Pozovite Nas!