Cyriax tehnika

To je moderna ortopedsko-manuelna terapija koja se bavi mehaničkom dijagnostikom i konzervativnim lečenjem povreda mekog tkiva.

Tehnika je dobila ime po autoru ortopedu Dr. James Cyriax kojeg opisuju kao „oca ortopedske medicine“. Tehnika je bazirana na dve glavne odlike – postavljanje dijagnoze i plana terapije. Odličan je izbor u lečenju povreda lokomotornog aparata.

Tehnike koje se primenjuju u samom procesu lečenja su: mobilizacija, manipulacija, poprečna frikcija, i trakcija. Sve četiri tehnike sastavni su deo koncepta, a veoma važan deo je sam pregled i testiranje koje je Cyriax razvio. Sama tehnika je kroz vreme unapređivana i modifikovana, pa je postala osnova za razvoj i nekih drugih manuelnih tehnika.

X
Pozovite Nas!