Kinesio taping

To je neinvazivna, nefarmakološka tehnika, koja poboljšava terapiju i nudi pacijentima alternativno, efikasno i lokalizovano lečenje.

Ova tehnika je bazirana na prirodnim sposobnostima organizma za izlečenje. Zasniva se na efikasnosti aktiviranja neuroloških i cirkulatornih sistema. Svojom suštinom se oslanja na anatomiju, fiziologiju, kineziologiju i patologiju. Ona predstavlja nov pristup tretiranju kože, perifernih nerava, mišića, fascije, zglobova.

Ovu metodu je razvio dr Kenzo Kase, koji je tokom svoje kliničke prakse zaključio da bol u zglobovima nastaje pre od poremećaja mišićnih tkiva i njihovih fascija, koja se nalaze oko zglobova, nego od samih zglobova.

Osetio je da nešto u tretmanu svojih pacijenata mora da menja. Tražio je takav oblik terapije koji će biti jednostavan za primenu, dostupan svima, koji neće imati nuspojava, a koji će davati pozitivne efekte 24 sata dnevno.

Upravo je korišćenjem elastične trake otkrio da se mišićima i drugim tkivima može pomoći asistencijom spolja. Mišići se ne posmatraju samo kao izvršioci pokreta delova tela, nego i kao kontrolori venske i limfne cirkulacije, telesne temperature i drugih procesa.

X
Pozovite Nas!