MÜLLIGAN tehnika

Tehnike u manuelnoj terapiji koje se zasnivaju na mobilizaciji sa pokretom. Idealan način trenutnog rešavanja bola u zglobovima i postizanja punog obima pokreta kod naizgled skraćenih struktura. Zglobna klizanja ( NAGS ) i zadržana zglobna klizanja ( SNAGS ) tehnike su koje se primenjuju na zglobovima kičme i ekstremiteta i rešavaju bolna stanja i onda kad klasična terapija ne dovodi do poboljšanja.

Tehnika je bezbolna i sa ovom tehnikom postižemo odlične rezultate kod bolnih stanja vratne, torakalne i lumbalne kičme, kao i kod bolova u zglobovima gornjih i donjih ekstremiteta. Individualni pristup i edukovani terapeut preduslov su za postizanje rezultata.

X
Pozovite Nas!